Ochrana osobních údajů

Roman Zikmund
IČO: 48 83 69 15
Sochorova 608/16, 682 01 Vyškov
tel.: +420 602 539 609

dále jen „Správce“

Vážení zákazníci,
abychom mohli plnit závazky ke svým zákazníkům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek, dotazů k kalkulacím, nebo dotazů ke grafickým zpracováním a korekturám, posíláním nabídek apod.

Zpracováváme - u firem je to název firmy, adresa, IČ, DIČ, webová stránka, e-mailovou adresu, fakturační údaje.

U fyzických osob - jméno a příjmení, titul, pohlaví, rodné číslo, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a zajištění smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

Při odvolání souhlasu nebo vznesení dotazu ke zpracování osobních údajů toto odvolání nebo dotaz posílejte z e-mailové adresy, kterou máme registrovanou abychom ji mohli spárovat a následně Vám na Váš e-mail odpovědět.